Головна » Файли » Методичні рекомендації » Батькам

Батькам на замітку.Погляд у майбутнє
25.12.2012, 12:53
Погляд у майбутнє
Спільна робота сім’ї і школи
Мета: Особистість учня та розширення горизонтів сімейного спілкування.
У процесі виховання особистості діє багато сил:
-сім’я (благополучна чи неблагополучна; наявність психосоматичного поля; емоційний зв’язок між членами сім’ї; внутрішня система оцінок; розв’язання соціально-психологічних ситуацій; сімейні традиції);
-особа педагога ( з усіма його духовними багатствами й цінностями, знаннями, уміннями, захопленнями, життєвим досвідом, інтелектуальними, естетичними, творчими потребами, інтересами, прагненнями);
-колектив (дитячий, підлітковий, юнацький) з його великою силою виховного впливу на кожну особу;
-сама особа (тобто самовиховання);
-духовне життя ( виховання у світі інтелектуальних, естетичних і моральних цінностей);
-оточуюче середовище (вулиця, ЗМІ, сім’я, школа);
-непередбачувані ситуації.
Але відбуваються зміни соціально-економічних відносин у суспільстві,у людей з’являються нові пріоритети.
Традиційні підходи до виховання дітей виявляються малоефективними. Причиною є мала увага і сім’ї, і школи до особистості учня; недостатнє
вивчення сім’ї як чинника формування особистості, психолого-педагогічних умов родинного виховання, їхнього виховного потенціалу і прорахунки у професійно-педагогічній організації стосунків учителів і батьків (слабка підготовка деяких педагогів до роботи з батьками, небажання працювати, розрив між шкільним і родинним вихованням).
На жаль розрив між сім’єю і школою посилюється. У сім’ях відбувається переорієнтація на інші цінності, діти включаються у ринкові відносини. Нові ідеологічні установки часто призводять до конфліктів у стосунках поколінь.
Тому в основу роботи з батьками має бути покладена конкретна система педагогізації сім’ї (індивідуальна для кожного колективу).
Для цього потрібні нетрадиційні форми роботи з сім’ями допомога практичних психологів, працівників соціальної служби, тісний зв’язок з громадськістю.
Система будується на:
-вивченні умов сімейного виховання дітей, соціально-професійного статусу батьків, формування педагогічної культури батьків;
-психолого-педагогічній допомозі батькам у навчанні і вихованні дітей;
-включення батьків у педагогічний процес, використання інтелектуального потенціалу окремих родин;
-зв’язку школи, сім’ї та громадськості.

ДЕВІЗ РОБОТИ З БАТЬКА МИ


Ставитися до батьків:
нетерплячих – терпеливо,
сором’язливих – турботливо,
розгніваних – доброзичливо,
образливих – толерантно,
грубих – витримано,
вимогливих – делікатно.
І до всіх, до всіх разом – уважно!

У свідомості батьків формувати поняття стосунків на без адреналіновому тлі, розуміння того, що вони не мають виступати в ролі експертів, батьки – це співучасники виховного процесу, рівноправні союзники і партнери.

НАПРЯМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Заздалегідь спланувати, продумувати, чітко організовувати систему співпраці.
Створювати колектив батьків.
Організовувати просвітництво з питань педагогіки і психології (психолого-педагогічне просвітництво повинне мати попереджувальний характер).
Враховувати побажання і пропозиції батьків при виборі тем батьківських зборів.
Будь-який аспект психолого-педагогічного просвітництва батьків закінчувати методичними рекомендаціями, практичними порадами, сімейним консультуванням. жодне питання поставлене батьками не повинне залишатися без кваліфікованої, конкретної, індивідуально орієнтованої відповіді.
Формувати у батьків культуру приналежності до шкільного освітньо-виховного простору.
Створювати ситуацію ефективної взаємодії школи з сім’єю через ознайомлення батьків із змістом і методикою організації освітнього процесу в дитячому колективі, зі Статутом навчально-виховного закладу.
Ознайомлювати батьківський колектив з планом виховної роботи, створювати передумови для вироблення і прийняття спільних рішень надавати можливість стати активними учасниками шкільних справ.
Залучати батьків до організації гурткової та творчої роботи з учнівським колективом.
Для конструктивного планування виховної діяльності у дитячому колективі використовувати психолого-педагогічну діагностику, яка повинна бути оперативною і мати індивідуальний характер.
Школа повинна допомагати, підтримувати родину, здійснювати психолого-педагогічний супровід сімейного виховання.
Відносини сім’ї і школи регламентуються державними документами. Стаття 50 Закону України «Про освіту» називає батьків у числі рівноправних учасників навчально-виховного процесу. Однак батьки часто-густо недостатньо підготовлені до такої співпраці. Тому системний підхід у роботі з батьками містить такі напрями роботи як психологічна просвіта, діагностичні, консультативні та корекційні види діяльності психолога.
Інтерактивні форми роботи дають змогу конструктивно побудувати контакти з батьками.
Набуття нових знань і навичок потрібні не лише в сімейному вихованні дитини, а й допомагають у співпраці з класним керівником, педагогами-предметниками, оскільки розкривають особистість дитини : її поведінку, мотивацію, направленість, рівень свідомості, ціннісні орієнтації, здібності та інтереси. Дехто з батьків після нетрадиційних форм роботи відкриває заново свою дитину та по-іншому намагається виховувати її.
Тому головна мета роботи – це особистість учня та розширення горизонтів сімейного спілкування, зорієнтованість та її неповторність, унікальність та неординарність.
ФОРМИ роботи з батьківською громадськістю
Традиційні:
Збори (загальношкільні, класні, паралельних класів, окремих груп)
Бесіди (колективні, групові, індивідуальні)
Прес-конференції
Диспути
Зустрічі за «круглим столом»
Конференції по обміну досвідом
Вечори запитань і відповідей.
Консультації (групові, індивідуальні)
Альбоми-естафети
Дискусійні клуби
Батьківські комітети
Аукціон родинної педагогіки
Батьківський ринг (взаємо навчання, розв’язання педагогічних ситуацій)
Педагогічний всеобуч (університет педагогічних знань)
Нетрадиційні:
Педагогічний десант (виступи педагогів з актуальних проблем, влаштування виставок, випуски бюлетенів, газет тощо)
Педагогічні практикуми
Дерево родоводу (зустріч поколінь, звернення до народної педагогіки, роздуми над проблемами родинного виховання)
У родинному колі (анкетування батьків, консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами)
Родинні вогники
Родинний міст (обговорення проблем виховання)
Збори-диспути
День добрих справ (спільна трудова діяльність)
Вечір великої родини (відпочинок, ігри, вистави, концерти, поїздки тощо)
Рольові ігри
Дні довіри (з педагогами, лікарями, психологами, юристами)
Семінари-практикуми для батьків
Родинні свята (дні народження, календарні, народні)
Батьківська школа (клуби, газети, бюлетні, література, консультації)
Батьківські уроки
Школа молодих батьків
Школа майбутньої дружини (чоловіка)
Тренінги
Школа психологічних знань для батьків
Конкурс «Сім’я року»
Клуби за інтересами
СКК

БАТЬКАМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Права кожної людини закінчуються там,
де починаються права іншої, і кожна людина
повинна поважати права іншої людини.
(Посібник для початкового вивчення
прав людини «Перші кроки»)

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році.
Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89 р.
Кожна дитина має право:
-на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;
-на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
-на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд;
_на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання;
-на захист від будь-якого покарання;
-на захист від сексуальних домагань;
-на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
-на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
-на свободу думки, совісті, віросповідання;
-на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.
Коли права дитини порушуються:
- Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.
- Коли її потреби ігноруються.
- Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.
- Коли порушується недоторканність дитини.
- Коли дитину ізолюють.
- Коли дитину залякують.
- Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.
- Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й почуття.
- Коли її особисті речі не є недоторканними.
- Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.
- Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.
Як реагує дитина на порушення її прав?
-Їй стає важко спілкуватися з однолітками дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).
-Її турбує особиста безпека й любов до неї.
-Вона часто буває в поганому настрої.
-Може втекти з дому.
-Може вживати наркотики або алкоголь.
-Може заподіяти собі смерть.

ЩО БАТЬКИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ?

- Пам'ятати, що дитина — це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.
- Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає телефони 01, 02, 03, 04, імена та телефони близьких родичів і сусідів.
- Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.
- Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та інших людей.
- Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями й думками.
- Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особливості.
- Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
- Залучати дитину до створення сімейних правил.

Пам'ятайте!
Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за
них відповідальність.
Де можна більше дізнатися про права своїх дітей?
Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р.
Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89 р.
Перші кроки. Посібник для початкового вивчення прав людини.
Amnesty International. Easton Str. London.
Настільна книга для молоді «Твої права». Міжнародна ліга прав
дітей та молоді. Київ—1999 р.
Комітет сприяння захисту прав дитини: м. Київ, тел. 295-26-96.
Всеукраїнський комітет захисту прав людини: м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, к. 8, тел. 228-87-83.

Категорія: Батькам | Додав: Методист
Переглядів: 749 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]