Головна » Статті » Методичні рекомендації

ІКТ на уроках музичного мистецтва
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Підготувала методист РМК ЮРЧЕНКО Л.Г.

„Якщо навчання дається дитині важко, то в цьому передусім винні методи, якими їх навчають”.
Я.А Коменський
Чеський педагог Я.А.Коменський у праці „Велика дидактика”(1627-1632р.р.) теоретично обґрунтував класно-урочну систему навчання. Минули віки, але урок і в наш час залишається основною формою організації навчальної роботи в школі. Звичайно, такий тривалий час не міг не вплинути на зміст , функції уроку, форми й методи його проведення. Змінилася структура уроку, зросли вимоги. Сотні науковців та педагогів досліджують шляхи підвищення ефективності сучасного уроку.
То ж яким має бути урок ХХІ століття? Звичайно, на етапі переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства постійно зростає потреба в комп’ютерних технологіях, у їх широкому використанні в навчально-виховному процесі і, зокрема, на уроках. Під комп’ютерним навчанням прийнято розуміти „сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій.” Це сприяє не тільки підвищенню ефективності, результативності уроку, але й розвитку самостійності і творчих здібностей учнів. Тому на сьогодні вже важко уявити сучасний урок без інформаційно-комунікативних технологій.
У педагогічному процесі багатьох навчальних закладів району зростає популярність та набуває поширення інтерактивний метод – метод проектів з комп’ютерною презентацією. Це стає можливим завдяки тому, що більшість учителів району пройшли навчання по програмі „Intel. Навчання для майбутнього”, а значить навчилися використовувати різноманітні програми для створення презентацій, для виготовлення дидактичних матеріалів, для розробки форм і критеріїв оцінювання, самі навчилися здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті та навчили всьому цьому своїх учнів. Але застосування мультимедійних матеріалів не має бути самоціллю, їх слід використовувати зважено, обдумано, тільки там, де потрібно, де це доцільно.
Вчителі музичного мистецтва, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій, вчать учнів вирішувати певне завдання шляхом дослідницьких, пошукових, проблемних методів, самостійних дій учнів з обов’язковою наступною демонстрацією отриманих результатів.
Однією з найефективніших форм використання мультимедійних матеріалів є комп’ютерна презентація, яка може бути використана і для пояснення нового матеріалу, і на уроках-узагальнення, і на уроках-концертах, і на музичних святах.
Презентація – форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть подаватися таблиці, схеми, малюнки, фотографії, аудіо- і відеоматеріали. Демонстрацію можна здійснювати на екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, плазмового екрана, мультимедійного плато, телевізора тощо. Учні бачать чергування зображень, яке може супроводжуватися анімаційними ефектами, звуковим оформленням - музикою чи коментарем диктора. Часто демонстрацію презентації супроводжує виступ окремої особи. За дидактичними ознаками презентації класифікують на учнівські та учительські. При цьому останні призначені для супроводу виступу (текст, ілюстрації, фотографії, інтерактивні засоби спілкування з аудиторією), ілюстрування лекції, доповіді (малюнки, графіка, відео), узагальнення, представлення результатів діяльності, наприклад, для доповіді на педраді, методоб’єднанні, постановки проблеми. Учительська презентація за призначенням може бути: проблемною – вступ до теми; інформативною – інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування; діагностичною; контролюючою.
Наведемо приклад роботи над інтегрованим проектом, в основі якого – проблема популяризації музики. Він містить результати дослідження та аналізу життєвого й творчого шляху, характеристики музичної спадщини легендарного радянського співака, всенародного кумира багатьох поколінь людей – Мусліма Магомаєва.
Учнівські презентації, які простежують етапи розвитку радянської естради та класичної музики, можуть стати основою підсумкового уроку по темі „Відлуння епох у музичному мистецтві” у 8 класі, уроку-концерту, „Музичного салону”. Їх можна використати і в позакласній роботі, на виховних заходах, на уроках „Художньої культури в 9-11 класах при ознайомленні з шедеврами світової класики в оперному співі, театральному, образотворчому мистецтві.
Окремі твори у виконанні Мусліма Магомаєва можна використати як матеріал для слухання та сприймання на уроках музики в 7 класі (арія Фігаро з опери Д. Россіні „Севільський цирульник”); у 8 класі (Ф.Лей, „Історія кохання”; арія з опери „Риголетто” Д. Верді; куплети Мефістофеля з опери „Фауст” Ш.Гуно, при вивченні романсів - П. Чайковський «Средь шумного бала»); на уроках світової літератури (5 клас, тема „Казки”- пісні з „Бременських музикантів”, авторська пісня „Шахерезада”; 6 клас, тема „Міфи” – пісня „Огонь Прометея”; 9 клас, тема „О.С.Пушкін. Євгеній Онєгін, поезія” – арія з опери П.І.Чайковського „Євгеній Онєгін”, пісні А. Мажукова «Мечты, мечты», «О, милая», «Не пой , красавица»,10 клас- поезія А. Фета «Какая ночь!», І. Буніна (переклад Т. Шевченка) - «Я опять одинок») та на багатьох інших уроках, де простежуються теми: батьківщина, рідне місто, любов, дружба, природа, спорт, лихоліття війни тощо.
Робота над проектом проводилася тривалий час. Учні, об’єднані в групи, вели дослідницьку та пошукову роботу, намагаючись знайти відповідь на ключове питання: Чому Муслім Магомаєв був кумиром мільйонів людей? Працюючи в бібліотеці, використовуючи зібраний матеріал – численні газетні та журнальні статті, книги Мусліма Магомаєва, дані Інтернету, слухаючи та аналізуючи музичну творчість великого митця, переглянувши фільм-концерт, учні підготували та продемонстрували презентації, випустили комп’ютерну газету, створили театральну афішу, оформили альбом, склали пісенник „Пісенний вернісаж”, створили веб-сторінку.
Учні ознайомилися з біографією легендарного співака та зробили правильні висновки, що на розвиток талантів Мусліма Магомаєва вплинула його творча родина та те середовище, в якому він ріс. Діти охарактеризували особливості та основні риси творчості знаменитого співака, сформулювали та висловили власні судження про її значення та емоційний вплив на почуття та настрої людей, на їх духовний світ, навчилися сприймати, розрізняти та належно оцінювати твори легкої (розважальної, естрадної) та класичної (серйозної, академічної) музики відповідно до їх змістових та художніх якостей. Робота над проектом допомогла учням стати знавцями і прихильниками високого таланту видатного співака Мусліма Магомаєва.
Учительська презентація складається з 10 слайдів, які створені на фоні моря та супроводжуються анімаційними ефектами, піснею „Королева красоты”(сл. А. Горохова, муз. А.Бабаджаняна, 1965 р.) та містять фотографії й малюнки. Текстовий зміст слайдів такий:
1 слайд. Вас вітає палка шанувальниця талантів Мусліма Магомаєва Юрченко Лілія Григорівна

2 слайд. Тема проекту: Муслім Магомаєв

3 слайд. „Музыка – моя жизнь. Всё лучшее в моей жизни связано с музыкой. Петь, дарить людям песни – моя потребность.” М. Магомаєв.

4 слайд. Мета проекту:
• Ознайомлення учнів з творчістю Мусліма Магомаєва.
• Формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва.

5 слайд. Схема: Координатор – Юрченко Лілія Григорівна
1 група – біографи,
2 група - музикознавці,
3 група – журналісти.

6 слайд. Групі біографів пропоную дослідити вплив родини, середовища та освіти на розвиток талантів Мусліма Магомаєва

7 слайд. Групі музикознавців пропоную дослідити та проаналізувати творчість Мусліма Магомаєва.

8 слайд. Групі журналістів пропоную дослідити інші захоплення та відшукати цікаві факти з біографії Мусліма Магомаєва.

9 слайд. Рекомендую використати такі джерела інформації:
1. Персональний сайт Мусліма Магомаєва: htt:// www.magomaev. Info/ book
2. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва.// Бульвар Гордона. - 2008.- № 43, 44.
3. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва.// Я. – 2008. - № 44.
4. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // 7Я. – 2008. - № 44.
5. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // „МК” в Україні. -2008. - 9жовтня - 4 листопада.
6. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // 7Я. – 2007. - № 34.
7. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // „Комсомольская правда” в Україні. – 2002. – 17 серпня.
8. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // Семья. -1996. - № 5.
9. Сенсационные факты из жизни золотого баритона СССР. Тайна Муслима Магомаева. // Жизнь за неделю. – 2008. - № 44.
10. Синявская и Магомаев не ожидали такого удара. // Комсомольская правда. -1998. – 23 октября.
11. Фрагменти з мемуарів Мусліма Магомаєва „Живут во мне воспоминания”.// События. – 2008. – 3-10 листопада.

10 слайд. Любіть та вивчайте велике мистецтво музики!
Бажаю отримати насолоду від спілкування з творчістю Мусліма Магомаєва!

Учнівська презентація складається з 13 слайдів. Створена вона на приємному голубому фоні гірських вершин, супроводжується анімаційними ефектами, містить фотографії, малюнки, звучить пісня „Мелодия” (сл. М.Добронравова, муз. О. Пахмутової).
Текстовий зміст слайдів:
1 слайд. Ми – учні 8 класу, вітаємо всіх шанувальників творчості Мусліма Магомаєва!

2 слайд. Тема проекту: „Муслім Магомаєв”.
Ми в захопленні! Ми працювали з інформаційними джерелами в бібліотеці, вели пошук в Інтернеті, слухали музику й пісні, переглянули фільми-концерти.
Пропонуємо результати наших досліджень:

3 слайд. Сторінками біографії. Вдалий початок.
• Народився 17.08. 1942 року в м. Баку.
• Першу мелодію створив у 5 років.
• Закінчив музичну школу, музичне училище, Бакинську консерваторію.
• 1961 – дебютував у складі Ансамблю пісні і танцю Бакинського військового округу.
• У 19 років став лауреатом на Всесвітньому фестивалі молоді й студентів у Гельсінкі.
• Соліст Азербайджанського театру опери й балету.
• 1963 – перше визнання, своїми концертами підкорив Москву.
• 1964-1965 – стажування в міланському оперному театрі „Ла Скала”.
• У 22 роки – звання „Заслужений артист Азербайджанської РСР”.

4 слайд. Сторінками біографії. Всесвітнє визнання.
• 1969 – співав у празькій Олімпії.
• 1969 – отримав Золотий диск у Каннах, переміг у Сопоті.
• У 31 рік став наймолодшим Народним артистом СРСР.
• 1975-1978 – створив та очолював Азербайджанський державний естрадно-симфонічний оркестр.
• 1978- 1987 – співав у Бакинському оперному театрі.
• 1997 – іменем Мусліма Магомаєва названа одна з малих планет Сонячної системи.
• Ведучий циклу передач про видатних співаків світу на телебаченні та радіо.
• 25.10.2008 – помер в результаті тяжкої тривалої хвороби.

5 слайд. Родина Магомаєва.
• Знаменитий дід – композитор Муслім Магомаєв,
його іменем названа Бакинська філармонія.
• Батько – Магомет Магомаєв, був театральним художником, любив співати, грав на роялі, умів танцювати.
• Мати – Айшет Кинжалова, драматична актриса, мала гарний голос, грала на акордеоні.
• Дядя Джамал – інженер по фаху, посол Азербайджану в Москві,
гарно співав, грав на роялі.
• Дружина – Тамара Синівська, відома оперна співачка.

6 слайд. Грані талантів та захоплення Мусліма Магомаєва.
• Прекрасний естрадний та оперний співак.
• Актор театру та кіно.
• Композитор. Писав музику для театру і кіно. Складав пісні.
• Чудовий піаніст.
• Гарно малював, займався живописом, ліпленням з глини.
• Мав літературні здібності. Написав 3 книги.
• Захоплювався комп’ютером (писав музику, робив оранжировки, малював.)
• Гарний господар: будь-яку роботу по дому виконував сам.

7 слайд. Концертний репертуар.
Великий і різноманітний. Більше 600 творів,
45 грампластинок, 15 компакт-дисків:
• Популярні естрадні пісні.
• Хіти з кінофільмів.
• Хіти з американських мюзиклів.
• Народні пісні, романси.
• Неаполітанські, іспанські пісні.
• Класика, оперні арії.

8 слайд. Найпопулярніші пісні.
• Бухенвальдский набат (В.Мураделли -Р.Рождественский)
• Королева красоты ( А. Бабаджанян -А.Горохов)
• Чёртово колесо (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)
• Сердце на снегу (А.Бабаджанян- Р.Рождественский
• Благодарю тебя (А.Бабаджанян- Р.Рождественский
• История любви (Францис Лей)
• Рапсодия любви (М. Магомаев-А.Горохов)
• Синяя вечность (М.Магомаев- Г.Козловский)
• Не спеши (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)
• Ноктюрн (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)
• Свадьба (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)
• Будь со мной (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)
• Позови меня (А.Бабаджанян- Р.Рождественский)

9 слайд. Пісенна творчість.
Головна тема – любові.
- Пісні: мужні й романтичні;
ліричні й драматичні;
веселі й урочисті.
- Оспівував радість, щастя, велич кохання, трагедію втрати.
- Присвячував пісні батьківщині, рідному місту, коханій жінці, друзям, природі, героям спорту, воїнам, які загинули на війні.
- Закликав: „Люди мира! Будьте зорьче втрое! Берегите мир!
Берегите! Берегите! Берегите мир!»;
«Люди! Будьте добрей! Берегите друзей!»;
«Дари огонь, как Прометей!».

10 слайд. Оперний репертуар.
• Розпочинав діяльність як оперний співак
• В опері свого діда-композитора співав сцену Шах Аслана
• Улюблені арії: Фігаро з опери Д.Россіні „Севільський цирульник” та Скарпіа в „Тоске” Пучіні.
• Бунтівливість душі Євгенія Онєгіна передав в арії з однойменної опери П.І.Чайковського
• В арії Мефістофеля з „Фауста” Ш.Гуно злилися воєдино голос, пластика, експресія і буяння барв
• Надзвичайно майстерно розкрив складні почуття Риголетто з однойменної опери Д. Верді.
• Любив всі твори Верді, Россіні, Моцарта

11 слайд. „Нам не жить друг без друга”
Дружина – Тамара Синявська
• Зіркова пара: повне взаєморозуміння в житті і творчості з 1974 року.
• Народна артистка РРФСР та СРСР
• Лауреат багатьох міжнародних конкурсів
• Солістка опери більшого театру
• Веде активну концертну діяльність
• Викладає

12 слайд. Ми використали такі джерела інформації
1. Персональний сайт Мусліма Магомаєва: htt:// www.magomaev. Info/ book
2. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва.// Бульвар Гордона. - 2008.- № 43, 44.
3. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва.// Я. – 2008. - № 44.
4. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // 7Я. – 2008. - № 44.
5. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // „МК” в Україні. -2008. - 9жовтня - 4 листопада.
6. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // 7Я. – 2007. - № 34.
7. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // „Комсомольская правда” в Україні. – 2002. – 17 серпня.
8. Інтерв’ю Мусліма Магомаєва. // Семья. -1996. - № 5.
9. Сенсационные факты из жизни золотого баритона СССР. Тайна Муслима Магомаева. // Жизнь за неделю. – 2008. - № 44.
10. Синявская и Магомаев не ожидали такого удара. // Комсомольская правда. -1998. – 23 октября.
11. Фрагменти з мемуарів Мусліма Магомаєва „Живут во мне воспоминания”.// События. – 2008. – 3-10 листопада.

13 слайд. Дякуємо всім за увагу!
Щиро сподіваємося, що ви отримали задоволення і насолоду від „занурення” в творчість Мусліма Магомаєва!
До нових зустрічей у світі прекрасної музики!

Демонстрацію учнівської презентації, яка є основою, „скелетом” уроку, супроводжують виступи окремих представників груп, які досліджували певні питання. Це допоможе зрозуміти, у чому секрет величезної популярності Мусліма Магомаєва. Між їхніми виступами можна використати різні інтерактивні методи: „Мозкову атаку”, „Мікрофон”, „Інтерв’ю”, якими потрібно супроводжувати численні слухання пісень та арій у виконанні легендарного співака. Слід чітко продумати завдання і запитання. Це допоможе активізувати процес емоційного та естетичного пізнання творів мистецтва, сприятиме розвитку слухацької культури, посилить взаємодію між учасниками, створить певний настій. Навколо прослуханих творів можна організувати бесіду: учні в парах дають оцінку твору, аналізують тему, музичний образ, засоби виразності, характер, лад, динаміку, темп, ритм, тембр твору, характеризують настрої, почуття, що виникають від сприймання музики.
Цікавість і пожвавлення викликають у присутніх повідомлення учнів про цікаві факти біографії та витівки дитини - вундеркінда :
- Із трьох років уже підбирав мелодії.
- Першу мелодію створив у 5 років, згодом вона стала піснею на слова А.Горохова „Соловьиный час”.
- У дитинстві Муслім боявся бути курносим, як мама. Тому хлопчик на ніч зав’язував свій ніс, притискував його, щоб він виправлявся.
- Хлопчик учився співу на березі моря, де йому ніхто не заважав і ніхто не насміхався.
- Вдома Муслім надривав гортань, не дивлячись на постійне бабусине стукання у двері.
- Пізно вночі сусіди просили: „Муслім, у тебе чарівний голос, але нам завтра на роботу і потрібно виспатися”.
- Співав недалеко від дому, у музичній школі, в пустих класах, коли там нікого не було.
- У дитинстві захопився книгами Ж. Верна, влаштував вдома власний „Наутілус”, де майстрував кораблі.
- Від дитячої допитливості постраждала дідусева скрипка: хлопчик вирішив подивитися на Аматі, який „ховався” всередині інструмента.
- Любив експериментувати з електрикою (під’єднав металеве бабусине ліжко).
- В дитинстві захопився астрономією. Змайстрував трубу, щоб спостерігати, чи є п’ятна на Місяці.
Учнів вразили і схвилювали відгуки про Мусліма Магомаєва Алли Пугачової, Йосипа Кобзона, Дмитра Гордона, Романа Віктюка (їх вони відшукали в засобах масової інформації та помістили в своїй комп’ютерній газеті „Памяти Муслима Магомаева”). Наприклад:
Алла Пугачова: „Хоть и говорять „не сотвори себе кумира”, а я в 14 лет его себе сотворила! И он был мне примером во всём. У меня была мечта - познакомиться с Магомаевым, и для этого я сделала всё. Я пела лишь для того, чтобы он знал, что я есть… Не знаю, что бы со мной было и кем бы я стала, если бы не он… Мы познакомились с ним потом. Вот чей успех надо ставить в пример молодым артистам! Я думала, что он вечен. Мы с ним много говорили о том, чтобы спеть вместе… Не успели. Но я верую в то, что есть другая жизнь, есть другой мир, и мы с ним там ещё споём вместе. Я любила вас, люблю и буду любить до конца своих дней.”
Дмитро Гордон: „Умер Муслим Магомаев. Великий артист. Великий человек. Советская Суперзвезда номер один. Когда-нибудь я обязательно напишу о нём в мемуарах, но это потом, а сейчас переполняют эмоции. К этому человеку я испытывал не только благоговение, но и какую-то нежность, потому что он был настоящим - тонким, глубоким, светлым, душевным, по-восточному щедрым, ироничным, благородным, и преисполненным удивительного мужского достоинства.
Как он пел! Так уже не поют и, боюсь, петь не будут. Бархатно-сексуальный, проникающий, казалось, под кожу голос, а эти глаза, эти руки! Высокий талант, вдохновенный полёт! Когда такие люди уходят, в атмосфере остаются большие зияющие дыры, которые невозможно ни залатать, ни восполнить. Незаменимые есть. Муслим Магомедович незаменим. Светлая ему память!”
В учнівській публікації можна ознайомитися також з історією створення пісні „Синяя вечность” (сл. Г.Козловського, муз М.Магомаєва), прочитати про наполегливий шлях співака до визнання, розширити знання про його захоплення.
За допомогою програми „Excel” були створені тестові завдання, за допомогою яких можна оцінити результати навчальної діяльності, перевірити знання учнів, отримані на уроці, за лічені хвилини.
Аналізуючи виконану учнями роботу під час створення проекту, слід відмітити, що зміст розробленої інформації відповідає ключовому і тематичному питанням та віковим особливостям учнів, співвідноситься з вимогами державних освітніх стандартів та навчальних програм. Так, презентація містить точні та сучасні дані, що повністю розкривають тему. У роботі відсутні помилки. На слайдах розміщений невеликий за обсягом текстовий матеріал, на його читання й осмислення необхідно небагато часу; презентації не перевантажені фотографіями та ілюстративним матеріалом, вони стосуються саме даної проблеми і сприяють осмисленню матеріалу, оформлення узгоджується із змістом. Акцентує увагу на головному, полегшує запам’ятовування неперевантаженість анімаційними ефектами, достатній розмір шрифту, відповідність кольору літер і фону. Залучення звукового оформлення, використання компакт-дисків, фрагментів вистав, фільмів-концертів, опер, різноманітних ілюстрацій, фотоматеріалів, доповнених витягами з різних газетних і журнальних статей, авторських книг, дало можливість створити проблемну ситуацію та вирішити її за допомогою спільної роботи в ході виконання проекту, збагатило естетичний досвід учнів, виховувало емоційну чутливість до музики, естетичні смаки, духовно збагатило особистість дітей мистецькими образами краси, досконалості, любові, виховувало почуття шанобливого ставлення до шедеврів світового мистецтва, викликало бажання слухати й насолоджуватися виконавською майстерністю знаменитого співака, Народного артиста СРСР, кумира мільйонів людей різних поколінь - Мусліма Магомаєва.
Таким чином, дана робота ще раз переконує , що використання інформаційних технологій, послуг Інтернету, мультимедійних програм, програмних засобів дає можливість навчити вчитися, самостійно набувати нові знання, сприяє формуванню творчого мислення учнів, готує їх до роботи в умовах сучасної інформатизації. Сприяє розвитку таких видів діяльності, як:
- пізнавальна (пошук, вивчення та обробка інформації);
- тренувальна (можуть перевірити свій рівень знань);
- дослідницька (досліджують, зіставляють різні точки зору,
дають власну оцінку);
- допоміжна (підготовка, обробка, зберігання, роздрукування текстів).
Отже, сьогодні, виходячи з реальних потреб сучасної освіти, вчителям музичного мистецтва слід активніше оволодівати комп’ютерною технікою з метою використання інформаційних технологій як на уроках, так і в позакласній виховній роботі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Богдан Л. З практики використання мультимедійних технологій, поєднання з інтерактивним навчанням.// Всесвітня література у середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9.
2. Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики.//Завуч.–2004. - №32.
3. Гумінська О. Концепція формування діяльної особистості в процесі музичного виховання.// Завуч. - 2005.- № 16.
4. ІсаєваО. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури у школі. // Всесвітня література у середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9.
5. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх школах.// Інформаційний збірник МОНУ. – 2004.- № 10.
6. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти.//Завуч.–2003.- № 2.
7. Освітні технології. Навчально-методичний посібник . За ред. О.Пєхоти. – К.: 2001.
8. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології. – К.: 2004.
9. Радчук Н. Групова робота на уроках музики.// Мистецтво та освіта. - 2006. - № 3.
10. Янкович О. Інформаційно-комунікативні технології на уроках літератури.// Всесвітня література. - 2008.- № 11-12.
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: Методист (09.02.2012)
Переглядів: 5248
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]