Головна » Статті » Методичні рекомендації

Використання джерел інформації на уроках історії
Що слід пам'ятати, опрацьовуючи джерела інформації
У старших класах у ході підготовки до уроків, написання рефератів, проектів, дослідницьких робіт, проведення пошукової роботи, вивчення історії рідного краю учні часто працюють із різно¬манітними джерелами інформації, працюють са¬мостійно. Для того, щоб їх праця мала успіх, слід донести до них ось таку пам'ятку, правила опра-цювання джерел інформації. Ця інформація буде також корисною і для вчителів, які у своїй роботі використовують і досліджують джерела інфор¬мації.
ПАМ'ЯТКА для вчителів та учнів, які опрацьовують джерела інформації
Пам'ятайте, що історичні джерела, історичні доку¬менти знаходяться не лише у музеях та архівах. Вони є також навколо нас. Старі листи чи фотографії, доку¬менти, бойові чи трудові нагороди, одяг, предмети по¬буту минулих часів є, мабуть, у кожному домі. Ці речі можуть стати основою для цікавої подорожі в минуле. Не потрібно шукати надто старожитні речі - історія починається тепер, і сьогоднішня подія вже завтра буде належати історії.
Історичні джерела не завжди несуть достовірну інформацію, тому аналіз письмових чи візуальних істо¬ричних джерел, матеріалів інтерв'ю потрібно проводи¬ти дуже обережно, перевіряти факти, співставляти су¬дження й коментарі, давати їм свою критичну оцінку.
Робота з архівними матеріалами
Найбільш цінні письмові документи зберігаються в архівах - державних чи приватних. Для праці в держав¬них архівах потрібно заздалегідь виконати необхідні формальності (листи звернення, дозволи адміністрації тощо). Це займає багато часу та зусиль. Можливо, цілком достатньо буде скористатися матеріалами при¬ватних чи корпоративних архівів (наприклад, архів шко¬ли чи певної громадської організації). У таких архівах можна знайти багато цінних джерел інформації.
Листування
Листування - це листи, поштові марки, телеграми, повідомлення, позови, повістки тощо. Листування бу¬ває приватним (адресованим певній особі) чи офіцій¬ним (листування із державними, комерційними чи громадськими організаціями). Майте на увазі: ознайом-люватися (і тим більше — оприлюднювати) з матеріала¬ми листувань маєте право лише зі згоди авторів такої кореспонденції чи їх спадкоємців. Матеріали листуван¬ня можуть надати і цікаву візуальну інформацію (малю¬нок на конверті, поштові штемпелі, тип конверта тощо).
Офіційні документи
Офіційні документи - це посвідчення, довідки, гра¬моти, атестати, свідоцтва тощо. Серед них можна ок¬ремо виділити особисті документи (паспорт, посвідчен¬ня особи, особисті перепустки тощо.) Особливо ціка¬вими матеріалами можуть бути фінансові документи (квитанції, рахунки, квитки, розписки тощо). Достат¬ньо інформації можете почерпнути із документів, які фіксують громадський стан особи (свідоцтва про на¬родження, одруження, смерть, свідоцтва про освіту, довідки на обшук, арешт, звільнення тощо).
Щоденники та мемуари
Це надзвичайно цікаві документи для дослідника повсякденної історії. Але, на жаль, зустрічаються вони досить рідко. Звичайно, що такі записи робили люди неординарні і доволі часто їх знищували, щоб приватні думки не потрапили в чужі руки, часом через страх пе¬ред переслідуваннями.
Домашній архів
У домашньому архіві можуть потрапити до рук старі шкільні зошити, вирізки з газет чи журналів, навіть не¬зрозумілі на перший погляд друковані чи рукописні матеріали. Не варто гребувати ними. Якщо люди захо¬вали ці речі і зберігали їх довгий час, значить вони були для них цінними, пов'язаними з певними подіями та особами. Осягнути таку загадкову річ інколи цікавіше, аніж читати пригодницький роман. Напевно, ще жоден літературний твір не був цікавіший за людське життя.
Фотографії
Цей вид візуальних джерел особливо став популяр¬ним у XX столітті. Люди особливо любили фотографу¬ватися під час різноманітних урочистостей, сімейних подій чи просто у щоденному житті. Фотографії досить часто пересилали разом із листами. Саме у листах можна знайти й коментарі до таких фотографій. Фото¬графія є зафіксованим документом певної історичної миті, і тому, коли уважно розглянути її, можна знайти багато цікавої та корисної інформації. Бережіть фото¬графії! Не наклеюйте і не обрізайте їх. Якщо фотогра-фія не має підпису і дати, розпитайте її власників, мож¬ливо, вони підкажуть, хто сфотографований, з якої події і коли. Покладіть фотографії в окремі конверти і підпишіть. Але ніколи не пишіть на самій фотографії чи її звороті.
Малюнки
Малюнки теж можна знайти у приватних архівах. Навіть якщо це аматорський чи дитячий твір - це є теж цікавим свідченням того, як люди бачили світ навколо себе. Особливо цікавими є зображення краєвидів, пев¬них місцевостей, занять людей. Часом це може бути єдиним свідченням того, якими були життя та побут людей чи окрема місцевість у певний час.
Історичні предмети
Стара ікона чи образ, ордени чи медалі, швейна машина чи велосипед, модний у певний час одяг чи музична платівка, популярний музичний інструмент чи знаряддя праці часто пробуджують спогади, пов'язані з цікавими людьми чи подіями, дають нам наочне уяв-лення про певний історичний час.
Інтернет
Якщо у вас є можливість пошукати в Інтернеті по¬трібну інформацію, але ви не знаєте, де її шукати, ско¬ристайтесь послугами пошукових серверів. Користуй¬теся найбільш популярними пошуковими серверами. Із багатьма матеріалами, що стосуються досліджува¬ної проблеми, можна ознайомитися, використовуючи Інтернет. Спілкування з потрібними людьми і організа¬ціями через електронну пошту заощадить ваш час. Якщо у вашій школі ще немає такої можливості, звер¬ніться за допомогою до інших організацій (в т.ч. гро¬мадських) у вашій місцевості чи приватних осіб.
Усна історія
Матеріали усних спогадів, розповідей, інтерв'ю можуть стати основою вашого дослідження. Під усною історією ми маємо на увазі спогади людей про їх жит¬тя, події, свідками яких вони були. Зараз ми маємо можливість записати спогади таких людей на магнітну плівку, почути їх «живий голос», інтонацію, особливі слова, тембр голосу тощо.
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: Методист (17.03.2011)
Переглядів: 2006 | Теги: історичні джерела, джерела інформації
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]