Головна » Статті » Методичні рекомендації

Використання комп"ютерних технологій на уроках художньої культури
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
районного семінару учителів художньої культури,
проведеного 07.02.2012 року на базі Чутівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Підготувала методист РМК Юрченко Л.Г.
Мета вивчення художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах, як зазначено у програмі, полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій, компетентностей у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури. Курс «Художня культура» покликаний розв’язати такі головні завдання:
- Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей.
- Опанування учнями художньо-практичними знаннями та навичками, формування комплексу художніх компетентностей, що збагачують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесах самоосвіти.
- Розуміння учнями зв’язків мистецтва з природнім, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних культур.
- Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
Виконанню цих завдань сприяють інформаційно-комунікаційні технології, які з кожним роком все активніше впроваджують у практичну діяльність учителі художньої культури.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це різноманітні методи та засоби збору, зберігання, обробки, представлення й передачі інформації.
Синоніми: нові інформаційні технології, сучасні інформаційні технології, технології комп’ютерного навчання, мультимедійні технології.
Класифікація ІКТ (за О.П.Мокрогузом):
• Інформаційно-пошукові й довідникові мультимедіа системи
• Прикладні мультимедіа-енциклопедії
• Мультимедіа-засоби для контролю й вимірювання рівня навчальних досягнень школярів
• Електронні тренажери
• Мультимедіа-засоби для математичного та імітаційного моделювання
• Мультимедіа-засоби віртуальних лабораторій
• Автоматизовані навчальні системи
• Електронні мультимедіа-підручники
• Експертні мультимедіа-системи
• Інтелектуальні навчальні системи
Урок із використанням комп’ютерних технологій (ВКТ) має іншу організацію, має свої вимоги:
 Знання програмного матеріалу з навчального предмета.
 Знання комп’ютера.
 Уміння працювати із різними комп’ютерними програмами.
Переваги уроку ВКТ :
 Розширює інформаційну базу під час підготовки до уроку, пов’язану із світом мистецтва.
 Використання ілюстрацій, пошук аудіо- та відеозаписів, комп’ютерних програм, мережі Інтернету тощо.
На уроках художньої культури доцільно застосовувати різноманітні педагогічні підходи і технології, методичні прийоми, інформаційні матеріали. Кожна тема має інтерпретуватися учителем по-різному. Головне – розкрити основні положення програми щодо видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва.
Допоможе у цьому комп’ютер, мережа Інтернет. Існує безліч програм для роботи з різними файлами на комп’ютері. Так, робота з Web-сайтами допомагає у підготовці до уроків, у пошуку цікавого матеріалу, аудіо- та відеозаписів, ілюстрацій та допоміжного матеріалу з літератури, історії, інших видів мистецтва.
Інша група програм – це музичні програвачі:Windows Media Player , Win Amp, Keyboard Piano, які надають можливість виконати будь-яку мелодію на клавіатурі комп’ютера, використовуючи різні музичні інструменти, бачити, як рухається мелодія.
Музичні реактори допомагають створити матеріал до музичних вікторин, надають можливість прослухати тему або музичний фрагмент, не повторюючи музичний твір повністю; допомагають відділити аудіо від відео, зменшити звук, транспонувати і попрацювати з темпом, додати спецефекти ( програми Audacity, Adobe Audition).
Важливу роль на уроці відіграє наявність ілюстративного матеріалу (зображення, відео). Відеоредактори допомагають швидко відокремити фрагмент для перегляду на уроці, прибрати звук, поєднати ілюстрації та відео, додати музику, створити відеокліп (програми Virtual Dub, AVS Video Converter).
У роботі з дизайном зображення використовуються програми «Студія колажу» та «Фотодекор». Вони допомагають зробити ілюстрації в одному стилі, виділити важливе, зробити рамку, створити колаж, скласти ребус тощо.
Користуючись матеріалом, створеним за допомогою названих вище програм, можна створити різні проекти, презентації, які можна використати як на уроках, так і позакласній роботі.
Комп’ютерні програми допомагають розробляти інтерактивні ігри.
На уроках художньої культури потрібно використовувати завдання для самостійної пошукової діяльності. Наприклад: «Дослідіть...», «За допомогою додаткової літератури та Інтернету віднайдіть інформацію…».
Великі за обсягом інформації й досить складні теми учням важко засвоювати, якщо не залучати їх до самостійної проектної діяльності у позаурочний час. Наголосимо: проектна діяльність має організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації. В умовах особистісно зорієнтованого навчання головним завданням учителя стає зацікавити учнів предметом, віднайти завдання, які відповідатимуть і здібностям, і можливостям учнів.
Проектну діяльність учнів слід ретельно планувати, поетапно відстежувати та оцінювати результати (у підручнику та в робочому друкованому зошиті вміщено рекомендації щодо здійснення проектної діяльності учнів).
Перевірку навчальних досягнень учнів можна здійснювати за допомогою комп’ютерного тестування (програма ExceI).
Усі навчально-методичні засоби, застосовані на уроках художньої культури, мають спрямовуватися на формування комплексу різноманітних компетентностей учнів.
Зразком мультимедійних підручників, за допомогою яких можна організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів протягом усього курсу на уроках, у позакласній роботі, використати як для колективної форми навчання, так і для самостійної роботи учнів, як музичну хрестоматію, інформаційно-ілюстративний довідник, як матеріал для підготовки учителя до тестового контролю знань, є педагогічні програмні засоби (ППЗ).
Дидактична структура мультимедійних уроків підпорядкована дидактичній структурі і складається з логічно обґрунтованих частин (кроків), які мають чітку послідовність. ППЗ містить додаткову інформацію, за допомогою режиму «Конструктор» можна на основі готового мультимедійного матеріалу індивідуалізувати програмний засіб під конкретного учителя (перемістити, перейменувати, видалити фрагмент, створити новий тощо).
Велику практичну допомогу у підготовці та проведенні уроків, індивідуальних, факультативних та гурткових занять з використанням мультимедійних технологій нададуть схвалені Міністерством освіти і науки України Педагогічні кейси з художньої культури для 9 класу(І і ІІ частини), 10 класу (І і ІІ частини), 11 класу (Рівне: ПП «Контур-плюс», 2009), які містять методичні та дидактичні матеріали до уроків художньої культури: програму, календарно-тематичне планування уроків, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, методичні рекомендації та інструментарій уроків, мультимедійні засоби навчання (по 3 компакт- диски до кожної частини з конспектами авторських уроків, лекціями (фактичний теоретичний матеріал), візуальним рядом (добірка ілюстрацій до теми), DVD –відео, аудіо–CD, тестовими завданнями для перевірки освітніх результатів.).
Мультмедійний матеріал систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва і містить:
 Слайд-шоу, світлини, репродукції, ілюстрації до уроків
 Аудіофрагменти музичних творів
 Відеофрагменти музичних, театральних, хореографічних творів, фрагменти кінофільмів, інсталяцій
 Авторські розробки лекцій
 Авторські розробки уроків
 Схеми
Ці засоби допоможуть учителю обрати найкращий для нього шлях розкриття тієї чи іншої теми уроку. Досить значна за обсягом інформація має оглядовий характер і повинна стати матеріалом для творчої самореалізації кожного учителя.
Запропонований продукт розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.
Аксіоми мультимедійного навчання:
o Комп’ютер – помічник, посередник учителя, а не його заміна.
o На уроці повинен переважати діалог учнів із учителем, а не монолог комп’ютера.
o Учитель є організатором продуктивної, змістовної та результативної діяльності, а не мультимедійним факіром, що вміло маніпулює технічним засобом
o Урок з ППЗ має бути насичений змістовними діями учнів (розумовими, практичними), а не розвагою і лише сприйманням різноманітних мультимедійних ілюстрацій і ефектів.
o Образно кажучи, мультимедійний підручник є тими нотами, за яким кожному учителю-диригенту разом з учнями належить виконати унікальний авторський твір.
Процес використання мультимедійних технологій навчання неминуче призведе до перегляду методів та форм організації навчання. Кожен учитель рано чи пізно прийде до цих змін.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бабій К. Нетрадиційний урок за проектною технологією.//Управління школою.–2007. - №1.
2. Гумінська О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання мистецтв. // Мистецтво та освіта. – 2009. - №4, 3.
3. Забарна А. Інформаційні технології. // Бібліотека «Шкільний світ». – 2004.
4. Кнорр Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. // Сучасна школа України. – 2012. - №1.
5. Кондратова В. Застосування методу проектів на уроках художньої культури. // Мистецтво та освіта. – 2010. - №4.
6. Метод проектів. // Завуч. – 2005. - №14.
7. Мелашенко К. Технологія проектного навчання. // Завуч. – 2006. - №134.
8. Педагогічний кейс. Художня культура. 9, 10, 11 клас. Рівне: ПП «Контур плюс». – 2009.
9. Порохня Л. Метод проектів у навчальній діяльності. // Директор школи.–2006. - №42.
10. Робота над мистецьким проектом. // Мистецтво в школі. – 2011. - №1.
11. Шкаверо І. Комп’ютерні технології як засіб художнього виховання. // Шкільний світ. – 2010. - №4(34).
12. Юрченко Л. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках музичного мистецтва. // Шкільний світ. – 2010. -№ 3(21).
13. Яцишин Р. Метод проектів у художньо-естетичному вихованні учнів.// Мистецтво та освіта. – 2009. - №1.
Л.Юрченко, методист РМК
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: Методист (09.02.2012)
Переглядів: 5164
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]